struna tražilica

image shadow

trošak nabave nekretnine, postrojenja i opreme

definicija
 

trošak po kojemu se imovina koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme prvi put priznaje u poslovnim knjigama poduzeća

kontekst
 
Trošak pojedine nekretnine, postrojenja i opreme obuhvaća: (a) nabavnu cijenu, uključujući uvozne carine i nepovratne poreze na nabavu nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata; (b) sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u stanje kako bi djelovala u skladu s namjerama rukovodstva; (c) početno procijenjene troškove rastavljanja i uklanjanja imovine, i obnove mjesta na kojemu se ono nalazi. Tu obvezu subjekt preuzima prilikom nabave odnosne imovine ili kao posljedica uporabe te imovine tijekom određenog razdoblja u svrhe različite od proizvodnje zaliha.
vrela
istovrijednice
 

engleski: cost of an item of property, plant and equipment

razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja