struna tražilica

image shadow

transponirana matrica

definicija
 

matrica čiji je element u $i$-tome matričnom retku i $j$-tome matričnom stupcu jednak elementu zadane matrice u $j$-tome matričnom retku i $i$-tome matričnom stupcu

istovrijednice
 

engleski: transposed matrix

simbol
 
$$A^T$$
napomena
 
Možemo zamisliti da se transponirana matrica $A^T$ dobiva od zadane matrice $A$ osnom simetrijom u odnosu na glavnu dijagonalu.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi