struna tražilica

image shadow

transakcija plaćanja na temelju dionica

definicija
 

transakcija u kojoj poduzeće prima dobra ili usluge od dobavljača dobara ili davatelja usluga sporazumom o plaćanju na temelju dionica ili se poduzeće obvezuje podmiriti transakciju dobavljaču sporazumom o plaćanju na temelju dionica kada dobra ili usluge primi neko poduzeće iz grupe

vrela
istovrijednice
 

engleski: share-based payment transaction

podređeni nazivi
 
transakcija plaćanja na temelju dionica namirom u glavničkim instrumentima, transakcija plaćanja na temelju dionica namirom u gotovome novcu
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja