struna tražilica

image shadow

tradicija

im. ž. jd.
definicija
 

stalan i kreativan proces reinterpretacije kulturnoga nasljeđa

istovrijednice
 

engleski: tradition

podređeni nazivi
 
velika tradicija, mala tradicija
napomena
 
Prema klasičnoj antropološkoj definiciji tradicija je prenošenje ključnih kulturnih obilježja s generacije na generaciju u zajednici, pri čemu zadržava nepromijenjenu bit i cjelovitost. Noviji pristupi ističu da je riječ o dinamičkome procesu kontinuiteta i diskontinuiteta u kojemu selekcija relevantnih kulturnih obilježja počiva na određenim pretpostavkama i simbolički posredovanome odnosu prošlih i sadašnjih reprezentacija.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Pojmovnik klasične arhitekture