struna tražilica

image shadow

tihe pričuve

definicija
 

dobitci koji nastaju podcjenjivanjem imovine i precjenjivanjem obveza

vrela
kontekst
 
Stvaranje tihih pričuva posljedica je primjene jednog od najznačajnijih računovodstvenih načela – načela opreznosti.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: latentne rezerve, skriveni dobitci, skrivene pričuve

istovrijednice
 

engleski: hidden reserves, secret reserves, hidden gains

napomena
 
Tihe pričuve mogu se stvoriti primjenom viših amortizacijskih stopa, vrednovanjem zaliha prema nižim vrijednostima, otpisom potraživanja, obračunom dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove ili obračunom pasivnih vremenskih razgraničenja.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja