struna tražilica

image shadow

test kontrola

definicija
 

revizijski postupak oblikovan radi procjenjivanja učinkovitosti djelovanja kontrola u sprečavavanju ili otkrivanju i ispravljanju značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnje

vrela
kontekst
 
Prilikom oblikovanja i obavljanja testova kontrola, što je veći stupanj revizorova pouzdanja u učinkovitost kontrola, revizor će prikupiti uvjerljivije revizijske dokaze.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: kontrolni test, test internih kontrola

istovrijednice
 

engleski: test of controls

napomena
 
Obujam testova kontrola ovisi o procijenjenome kontrolnom riziku na temelju kojega revizor izabire jednu od dviju preliminarnih strategija revizije: strategiju niže procjene kontrolnoga rizika ili strategiju dokaznih postupaka.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja