struna tražilica

image shadow

tercijarni alkoholi

definicija
 

alkoholi u kojima je hidroksilna skupina vezana na tercijarni ugljikov atom

istovrijednice
 

engleski: tertiary alcohols

napomena
 
Opća je formula tercijarnih alkohola R3COH, a R je alkilna skupina.
privitak
 
tercijarni alkoholi
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje