struna tražilica

image shadow

teorija diskursa

definicija
 

paradigma prema kojoj sve društvene pojave, djelovanja i objekti poprimaju značenje putem povijesno specifičnih diskursa

vrela
istovrijednice
 

engleski: discourse theory

napomena
 
Teorija diskursa nastoji utvrditi kako određene strukture značenja omogućuju neke oblike ponašanja. Jezik se pritom ne poima kao neutralan, pasivan i transparentan medij za izražavanje unaprijed zadanih identiteta, nego kao društvena praksa koja pridavanjem značenja određenim entitetima oblikuje društvene identitete i njihove međuodnose, kao i sustave znanja i vjerovanja (Fairclough 2003: 36). Važna je posljedica toga nestabilnost značenja označioca koje se mijenja ovisno o artikulacijskim procesima nekoga diskursa. Središnje mjesto u teoriji ima pitanje moći povezano s procesima isključivanja i razlikovanja kojima se uspostavlja identitet.
razredba
 

polje: interdisciplinarne društvene znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji