struna tražilica

image shadow

temperaturni koeficijent otpora

definicija
 

veličina koja opisuje promjene električnoga otpora i otpornosti vodiča pri porastu temperature

istovrijednice
 

engleski: temperature coefficient of resistance

francuski: coefficient de température de résistance

simbol
 
$\alpha$
jednadžba
 
$\alpha=\frac{\Delta R}{\Delta T}$
napomena
 
Temperaturni koeficijent otpora jednak je omjeru promjene otpora i promjene temperature.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici