struna tražilica

image shadow

temperatura idealnoga plina

definicija
 

statističko svojstvo idealnoga plina u stanju toplinske ravnoteže, veličina jednaka omjeru dviju trećina prosječne kinetičke energije molekule i Boltzmannove konstante

istovrijednice
 

engleski: temperature of ideal gas

jednadžba
 
$T=\frac{2}{3}\frac{\bar{E}_\textrm{k}}{k_\textrm{B}}$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici