struna tražilica

image shadow

temeljni financijski izvještaji

definicija
 

računovodstveni izvještaji koji prikazuju financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove poduzeća

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: temeljna financijska izvješća

istovrijednice
 

engleski: basic financial statements, principal financial statements

njemački: Abschlusses

podređeni nazivi
 
bilanca, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, račun dobiti i gubitka
napomena
 
Temeljne financijske izvještaje čine bilanca, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Svi temeljni financijski izvještaji međusobno su povezani i upućuju jedni na druge. Neki su statični (npr. bilanca) jer prikazuju financijsku situaciju u određenoj točki vremena, a drugi prikazuju promjene ekonomskih kategorija u određenome razdoblju te su stoga dinamični (npr. račun dobiti i gubitka).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja