struna tražilica

image shadow

tekućinska kromatografija obratnih faza

definicija
 

tekućinska kromatografija u kojoj je nepokretna faza nepolarna, a pokretna faza polarna

istoznačnice
 

dopušteni naziv: tekućinska kromatografija reverznih faza

nepreporučeni naziv: kromatografija obrnutih faza, reverzno-fazna kromatografija

istovrijednice
 

engleski: reverse phase liquid chromatography

kratice
 

međunarodna: RPC

napomena
 
U tekućinskoj kromatografiji obratnih faza nepokretna se faza sastoji od silicijeva(IV) oksida kojemu su na površini vezani organski supstituenti (primjerice alkani), najčešće ugljikovodik s 18 ugljikovih atoma (C18). Pokretna je faza smjesa vode ili vodenih pufera i organskih otapala koja se miješaju s vodom (primjerice acetonitril, tetrahidrofuran, izopropilni alkohol itd.).
razredba
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje