struna tražilica

image shadow

tekući trošak

definicija
 

trošak koji predstavlja osnovu mjerenja imovine i obveza prema kojoj se imovina iskazuje u iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koji se moraju platiti da bi se stekla ista ili slična imovina, dok se obveze iskazuju prema nediskontiranome iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koji bi bili potrebni za sadašnje podmirenje obveze

vrela
kontekst
 
U računu dobiti i gubitaka koji se temelji na tekućem trošku prije prepravljanja obično se izvještava o tekućim troškovima u vrijeme kad su nastale odnosne transakcije ili poslovni događaji.
vrela
istovrijednice
 

engleski: current cost

razredba
 

potpodručje:
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja