struna tražilica

image shadow

Taylorov polinom

definicija
 

polinom zadan formulom $\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ za zadanu funkciju $f$, koja ima derivacije do određenoga zadanog reda $N$ u okolini čvrste točke $a$ i pri čemu je $f^{(n)}(a)$ $n$-ta derivacija funkcije $f$ u točki $a$

istovrijednice
 

engleski: Taylor polynomial

ruski: многочлен Тейлора

razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi