struna tražilica

image shadow

svinuta spojnica za savitljive cijevi

definicija
 

svinuti spojni element kojim se dvije kraće savitljive cijevi spajaju u jednu dulju savitljivu cijev

istovrijednice
 

engleski: bent tubing connector

napomena
 
Svinuta spojnica za savitljive cijevi izrađena je od polimernih materijala ili stakla. Na vanjskoj površini krajeva ima nazubljenja ili nabore radi sprečavanja isklizivanja savitljive cijevi. Savitljive cijevi mogu biti istih ili različitih presjeka, ali se pri spajanju mora paziti na brzinu protoka fluida.
razredba
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje

vrela
 

autorski naziv: Lidija Varga-Defterdarović