struna tražilica

image shadow

sušica agruma

definicija
 

bolest agruma koja prouzročuje klorozu lista na najgornjemu izbojku, nakon čega list otpada, a na ogoljelome izbojku kora postupno žuti od vrha prema osnovi te postupno prelazi na granu i deblo sve dok se stablo ne osuši

vrela
istovrijednice
 

engleski: dieback of citrus, mal secco of citrus, wilt of citrus

njemački: Welke der Zitruspflanzen

latinski: Plenodomus tracheiphilus, Phoma tracheiphila, Deuterophoma tracheiphila

francuski: dépérissement des agrumes, mal secco des agrumes

kratice
 

međunarodna: DEUTTR

napomena
 
Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema (Petri) Gruyteru, Aveskampu i Verkleyu. Sinonimi su Phoma tracheiphila prema (Petri) L. A. Kančaveliju i Gikašviliju, 1948. i Deuterophoma tracheiphila prema Petriju, 1930.
privitak
 
sušica agruma
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini