struna tražilica

image shadow

štapno sidro

definicija
 

element za armiranje koji se ugrađuje u stijensku masu s prednapinjanjem ili bez njega

vrela
kontekst
 
Armiranje stijenske mase štapnim sidrima i kablovima najefikasniji je i najekonomičniji način za podgrađivanje iskopa u rudarstvu i građevinarstvu.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: stijensko sido

istovrijednice
 

engleski: rock bolt

podređeni nazivi
 
aktivno štapno sidro, frikcijsko štapno sidro, injektirano štapno sidro, pasivno štapno sidro, štapno sidro s mehaničkim usidrenjem
napomena
 
Štapno sidro obično je oblikovano od punoga ili cjevnoga čeličnoga profila. Ovisno o tome prednapinje li se sidro tijekom ugradnje, razlikuju se aktivna i pasivna štapna sidra. Prema načinu prijenosa sile sa sidra na stijensku masu razlikuju se štapna sidra s mehaničkim usidrenjem, frikcijska štapna sidra i injektirana štapna sidra.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja