struna tražilica

image shadow

staklenički plin

definicija
 

plinoviti sastojak nastao kao posljedica prirodnih i ljudskih procesa i koji upija i emitira zračenje na određenim valnim duljinama unutar spektra infracrvenoga zračenja

vrela
istovrijednice
 

engleski: greenhouse gas

njemački: Treibhausgas

kratice
 

engleska: GHG

napomena
 
Prema normi HRN EN ISO 14050:2009 Upravljanje okolišem – Terminološki rječnik staklenički su plinovi ugljikov(IV) dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov(I) oksid (N2O), florougljikovodici (HFC), perfluorougljici (PFC) i sumporov heksafluorid (SF6).
razredba
 

polje: drvna tehnologija
grana: drvno tehnološki procesi
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja