struna tražilica

image shadow

smještaj imenâ na karti

definicija
 

određivanje položaja imenâ na karti radi boljega uočavanja na što se odnose

predloženi naziv (IHJJ)
 
smještaj imenâ na zemljovidu
istovrijednice
 

engleski: label placement, name placement

njemački: Schriftstellung

francuski: orientation des écritures

napomena
 
Razlikuju se sljedeći načini smještaja: uobičajeni (normalni) način, pri kojemu se slova orijentiraju tako da se što lakše čitaju i da budu što bliže objektu na koji se odnose; u smjeru meridijana ili uzduž meridijana; horizontalni, pri kojemu se ime ispisuje horizontalno (vodoravno); vertikalni, pri kojemu se ime ispisuje vertikalno (okomito), a čita se od juga prema sjeveru; u obliku luka povijajući se za objektom na koji se odnose; površinski, pri kojemu se ime odnosi na površinski objekt i nalazi se unutar površine objekta; linijski, pri kojemu je ime prilagođeno nekoj liniji; smještaj imenâ koja se odnose na kopno; smještaj imenâ koja se odnose na more ili dijelove mora.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik