struna tražilica

image shadow

skalarni umnožak vektora

skraćeni oblik naziva
 
skalarni umnožak
definicija
 

bilinearna binarna operacija koja paru vektora u vektorskome prostoru pridružuje skalar, simetrična je i pozitivno definitna

istoznačnice
 

dopušteni naziv: skalarni produkt vektora, skalarni produkt, skalarno množenje

istovrijednice
 

engleski: scalar product, inner product, scalar multiplication

napomena
 
Skalarni umnožak vektora možemo matematičkim simbolima definirati kao funkciju koja paru vektora $(x,y)$ u zadanome vektorskom prostoru pridružuje realni broj $(x|y)$ za koji vrijedi $(x|y)=(y|x)$, koji je linearan u obama argumentima i za koji je $(x|x)$ veće od nule ili jednako nuli, s time da je nula ako i samo ako je $x=0$.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi