struna tražilica

image shadow

sjetveni sirak

definicija
 

jednogodišnja uskolisna biljka iz porodice trava s cvjetovima koji se formiraju u kompaktnoj ili rastresitoj metlici s bijelim, žutim ili crvenim sjemenkama

istovrijednice
 

engleski: broomcorn, durra, feterita, grain sorghum

njemački: Mohrenhirse, Durrakorn, Besenkorn, Guineakorn

latinski: Sorghum bicolor, Sorghum vulgare

francuski: sorgo commun

kratice
 

međunarodna: SORVU

napomena
 
Sjetveni sirak naraste od 2,5 do 4 m. Korov je oranica, poglavito okopavinskih kultura i ruderalnih staništa, gdje se suzbija preventivnim, mehaničkim i kemijskim mjerama. Latinska se istovrijednica rabi prema Linnéu i prema njemačkome botaničaru Conradu Moenchu, 1794, a Sorghum vulgare prema južnoafričkome liječniku i botaničaru Ch. H. Persoonu.
privitak
 
sjetveni sirak
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini

vrela
 

vrelo naziva: Skender, A.; Ivezić, M. Imenik korovne, ruderalne, travnjačke, močvarne, vodene i nizinske šumske flore Hrvatske. // Fragmenta phytomedica et herbologica. 14, 1(1996), str. 1–80.