struna tražilica

image shadow

simetrična razlika skupova

definicija
 

unija razlika dvaju zadanih skupova

istovrijednice
 

engleski: symmetric difference of sets

simbol
 
$$A\triangle B$$
formula
 
$$A\triangle B=(A\setminus B)\cup (B\setminus A)$$
napomena
 
Simetrična razlika dvaju skupova jest skup dobiven primjenom operacije simetrične razlike na njima.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi