struna tražilica

image shadow

simetrala dužine

skraćeni oblik naziva
 
simetrala
definicija
 

pravac koji prolazi polovištem dužine i okomit je na dužinu

istovrijednice
 

engleski: line segment bisector

napomena
 
Simetrala dužine ujedno je i os simetrije dužine.
razredba
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi