struna tražilica

image shadow

sigurnost lijeka

definicija
 

usporedba koristi u odnosu na rizike primjene lijeka

istovrijednice
 

engleski: drug safety

napomena
 
Sigurnost lijeka prati se tijekom cijeloga životnog ciklusa lijeka s pomoću farmakovigilancijskih aktivnosti u procesu praćenja sigurnosti lijeka, a ne samo pri izdavanju odobrenja.
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje