struna tražilica

image shadow

shema uređenja gradilišta

definicija
 

grafički prikaz smještaja planiranih objekata i potrebnih pripremnih radova

vrela
istovrijednice
 

engleski: site establishment chart, site organization chart

njemački: Baustelleneinrichtnungsschema

napomena
 
Razvučeni objekti, odnosno gradilišta (prometnice, regulacije vodotoka i sl.), prikazuju se u mjerilu 1 : 500 ili većemu, s oznakama mjesta proizvodnih uređaja, sjedišta uprave gradilišta i sl.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: organizacija i tehnologija građenja
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja