struna tražilica

image shadow

semiologija

im. ž. jd.
definicija
 

znanstveno područje koje se bavi proučavanjem različitih znakovnih sustava s pomoću kojih se komunicira i prenose informacije

vrela
istovrijednice
 

engleski: semiology

njemački: Semiologie

francuski: sémiologie

ruski: семиология

napomena
 
Naziv semiologija u jezikoslovlje je uveo de Saussure u Tečaju opće lingvistike tumačeći da osim jezičnih znakova kumunikacijsku i posredničku ulogu između čovjeka i stvarnosti imaju i drugi strukturirani znakovni sustavi (prometni znakovi, znakovni jezici, Morseova abeceda, matematičke formule, kartografski simboli itd.) kojima se treba baviti posebno znanstveno područje. Naziv semiotika istovrijedan je nazivu semiologija, koji je proširen u anglosaksonskoj i nelingvističkoj literaturi.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)