struna tražilica

image shadow

sanktorem

im. m. jd.
definicija
 

toponim koji se sastoji od odraza dalmatskoga pridjeva sanctus i imena svetca

istovrijednice
 

engleski: sanktorem

njemački: Sanktorem, Toponym bestehend aus dem Reflex des dalmatinischen Adjektivs sanctus und des Namens eines Heiligen

francuski: sanktorem, sanctorème

ruski: санкторем

napomena
 
Naziv sanktorem ne nalazimo u općejezičnim hrvatskim rječnicima te nije definiran u hrvatskim i inozemnim onomastičkim priručnicima. Među prvim ga je, vjerojatno, upotrijebio Valentin Putanec u studiji iz 1963. godine, no u značenju ʻsvetkovinska (blagdanska) jedinicaʼ (Putanec, Vladimir. 1963. Refleksi starodalmatskoga pridjeva sanctus u onomastici obalne Hrvatske. Slovo 13. 137–175.). Na temelju njegove uporabe u radovima hrvatskih onomastičara možemo zaključiti da se naziv ne odnosi na određeni tip denotata, nego na toponime sastavljene od odraza dalmatskoga pridjeva sanctus (kao što su sut-, sat-, st-, su-, suto-, sto-, sta-) i imena svetca, primjerice Stobreč, Stomorice, Sutivan, Sutpetka, Supetar, Suđurac, Suđurađ. Toponimi s dalmatskim pridjevom sanctus bili su predmetom zanimanja onomastičara od početaka razvoja hrvatske onomastike. Prvi ih je proučavao Konstantin Jireček potkraj 19. stoljeća, a među najvažnijim proučavateljima bili su Petar Skok, Valentin Putanec i Petar Šimunović.
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)