struna tražilica

image shadow

sandučasti nosač

definicija
 

šuplji nosač poligonalnoga poprečnog presjeka

vrela
istovrijednice
 

engleski: box girder

njemački: Hohlkastenträger, Kastenträger, Hohlträger

napomena
 
Sandučasti nosač najčešće je četvrtastoga poprečnog presjeka. Gornji i donji dijelovi sandučastoga nosača nazivaju se pojasnicama, a uspravni ili blago nagnuti hrptovima. Najmanje su dva hrpta, a u širokih mostova može ih biti i više.
privitak
 
sandučasti nosač
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja