struna tražilica

image shadow

reverzibilna hidroelektrana

definicija
 

hidroelektrana kod koje se voda crpenjem diže s niže na višu razinu, akumulira na višoj razini i upotrebljava u vrijeme vršnoga opterećenja za proizvodnju vrednije varijabilne energije

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: crpno-akumulacijska hidroelektrana

istovrijednice
 

engleski: pumping hydropower station

njemački: Pumpspeicherkraftwerk

napomena
 
Voda se crpenjem diže s niže na višu razinu obično u vrijeme niže cijene energije.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: hidrotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja