struna tražilica

image shadow

rasterska pomorska navigacijska karta

definicija
 

pomorska navigacijska karta u rasterskome formatu

predloženi naziv (IHJJ)
 
rasterski pomorski navigacijski zemljovid
istoznačnice
 

dopušteni naziv: RNC

istovrijednice
 

engleski: Raster Navigational Chart

njemački: Rasternavigationskarte

francuski: carte de navigation raster, carte matricielle de navigation

kratice
 

engleska: RNC

napomena
 
Karta treba biti izrađena u skladu sa specifikacijama Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization – IHO) objavljenima u časopisu IHO Publication S-61.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik