struna tražilica

image shadow

rasa

im. ž. jd.
definicija
 

sociokulturno konstruirana razlikovna kategorija ljudi utemeljena na percipiranim naslijeđenim, biološkim i genskim svojstvima

vrela
kontekst
 
Napuštanjem termina (i pojma?) "rasa", zanemaruje se potreba za razgraničenjem tih dvaju pojmova. Tako ostaje i dalje otvoreno pitanje je li rasni odnos samo poseban slučaj etničkog odnosa (van den Berghe, 1981.) ili su to dvije posebne znanstvene kategorije, pri čemu bi se "rasa" odnosila na kategorizaciju ljudi, a etnicitet na identifikaciju skupine (Banton, 1967.), ili bi "rasa" označavala identifikaciju "njih/drugoga", a "etnicitet" identifikaciju "nas" (Jenkins) ili se pak radi samo o "serijama ideoloških transformacija radi učvršćivanja dosadašnje hegemonije u novim uvjetima" (Lepervanche, 1980.).
vrela
istovrijednice
 

engleski: race

njemački: Rasse

francuski: race

talijanski: razza

napomena
 
Kategorizacija na temelju pretpostavljenih rasnih obilježja često je tijekom povijesti bila povezana s nejednakošću i pseudoznanstvenim predrasudama, stoga je potkraj 20. stoljeća u antropologiji pojam rase zamijenjen pojmom etniciteta.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Forenzično-kriminalističko nazivlje