struna tražilica

image shadow

rang linearnoga operatora

skraćeni oblik naziva
 
rang operatora
definicija
 

dimenzija slike linearnoga operatora

istovrijednice
 

engleski: rank, rank of linear operator, rank of linear map

simbol
 
$$\mathrm{rang}(A)$$
formula
 
$$\mathrm{rang(A)}=\mathrm{dim}(\mathrm{Im} A)$$
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi