struna tražilica

image shadow

rak-rana jabučastih voćaka

definicija
 

bolest koja na granama i mladicama jabuke, kruške, oraha i biljaka iz porodice Prunoidea prouzročuje smeđa ulegnuća i odumiranje kore

vrela
istovrijednice
 

engleski: European canker of apple, Eye rot of apple, Eye rot of pear

njemački: Obstbaumkrebs, Apfelbaumkrebs

latinski: Neonectria ditissima, Nectria galligena, Cylindrocarpon mali

francuski: chancre européen du poirier, chancre européen du pommier

kratice
 

međunarodna: NECTGA

napomena
 
Bolest nije osobito rasprostranjena, ali ipak na nekim sortama i lokalitetima može prouzročiti velike štete. Autohtona hrvatska sorta slavonska srčika izrazito je osjetljiva. Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema (Tulasne i C. Tulasne) Samuelsu i Rossmanu. Sinonim je Nectria galligena prema Bresadoli, 1901. U anamorfnoj fazi bolest se naziva Cylindrocarpon mali prema (Allescher) Wollenweberu, 1928.
privitak
 
rak-rana jabučastih voćaka
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini