struna tražilica

image shadow

radnik s invaliditetom

definicija
 

radnik kojemu je priznat invaliditet prema nacionalnome pravu države članice ili kojemu je priznato ozbiljno tjelesno oštećenje, mentalni ili duševni poremećaj

vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
radnik s invalidnošću
istovrijednice
 

engleski: disabled worker

njemački: behinderter Arbeitnehmer

francuski: travailleur handicapé

razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije