struna tražilica

image shadow

put na grafu

definicija
 

niz bridova grafa koji povezuje niz vrhova grafa, pri čemu je završni vrh $n$-toga brida ujedno i početni vrh $n+1$-toga brida

istovrijednice
 

engleski: path on a graph

podređeni nazivi
 
kružni put na grafu
napomena
 
Put na grafu konačni je ili beskonačni niz i ima redoslijed koji određuje smjer na svakome bridu, odnosno svaki brid puta ima početnu i završnu točku. Ako govorimo o neusmjerenome grafu, njegov je smjer zadan putom, a na usmjerenome grafu obično tražimo da je smjer brida puta isti kao i smjer toga brida kao brida usmjerenoga grafa. Početni vrh prvoga brida niza nazivamo početnim vrhom puta, a ako je put konačan kao niz, tada završni vrh posljednjega brida puta nazivamo završnim vrhom puta.
razredba
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi