struna tražilica

image shadow

prvi Faradayev zakon elektrolize

skraćeni oblik naziva
 
prvi Faradayev zakon
definicija
 

zakon koji kaže da je pri elektrolizi masa tvari nataložene na elektrodi razmjerna umnošku struje koja je tekla elektrolitom i protekloga vremena

istovrijednice
 

engleski: first Faraday’s law of electrolysis

francuski: première loi de Faraday de l'électrolyse

jednadžba
 
$m=\frac{MIt}{Fz}\; \; z=\frac{q}{e}$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici