struna tražilica

image shadow

promatranje sa sudjelovanjem

definicija
 

metoda prikupljanja podataka promatranjem ponašanja ljudi i sudjelovanjem u njihovim svakodnevnim aktivnostima

vrela
kontekst
 
Međutim, budući da se etnolozi u svojim istraživanjima ipak koncentriraju na kvalitativna, dubinska proučavanja malog broja kulturnih elemenata, malog broja ljudi, etnološke su tehnike rada primjerene tome i razlikuju se od npr. socioloških: otvoreni razgovori zamjenjuju čvrsto strukturirane intervjue, namjerno se odabiru sasvim određeni kazivači umjesto širokih uzoraka s mnoštvom jedinica i, što je vjerojatno najkarakterističnije, provodi se dugotrajno promatranje sa sudjelovanjem (o čemu će još biti riječi). Ova posljednja metoda jedina omogućuje da se donekle shvati značenje neke kulture »iznutra«, sa stajališta njenih nosilaca, i obično je izvrsno pomagalo da se ruše unaprijed čvrsto postavljene hipoteze.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: sudjelovanje s promatranjem

istovrijednice
 

engleski: participant-observation, participant observation

napomena
 
Iako je riječ o samo jednoj od metoda prikupljanja podataka u sociokulturnoj antropologiji, promatranje sa sudjelovanjem često se, kao njezina osnovna i karakteristična metoda, poistovjećuje s nazivima etnografija, etnografska metoda i terenski rad. Promatranje sa sudjelovanjem zapravo obuhvaća dugoročan boravak istraživača u istraživanoj zajednici na istome lokalitetu s članovima zajednice i u manje-više istim uvjetima kao i oni.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji