struna tražilica

image shadow

prividna spoznaja

definicija
 

neprepoznavanje arbitrarne prirode društvenih praksa

vrela
kontekst
 
Kapital (ili moć), naglašava Bourdieu, postaje simbolički kapital, to jest kapital s posebno simboličkom učinkovitošću jedino kada je nespoznat u svojoj proizvoljnoj istini kao kapital i priznat kao legitiman i, s druge strane, da je taj čin (lažnog) spoznavanja i priznanja čin praktične spoznaje koji nikako ne znači da je spoznati i priznati objekt postavljen kao objekt.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: nespoznavanje, lažna spoznaja

istovrijednice
 

engleski: misrecognition

francuski: méconnaissance

napomena
 
Prividna spoznaja odnosi se na činjenicu da ljudi u svakodnevnome životu prihvaćaju postojeći društveni poredak, režime istine i odnose moći kao prirodno stanje, ne spoznavajući njihova prava obilježja. Stoga se čovjekovo znanje o svijetu može shvatiti kao prividna spoznaja ili nespoznavanje. Naziv je uveo Pierre Bourdieu.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji