struna tražilica

image shadow

pravokutne koordinate u ravnini

definicija
 

koordinate sustava u ravnini kod kojega su koordinatne osi dva okomita pravca s ishodištem u njihovu presjeku

istovrijednice
 

engleski: grid coordinates

njemački: Gitterkoordinaten

francuski: coordonnées rectangulaires

napomena
 
Položaj točke određen je apscisom x i ordinatom y. U geodeziji i kartografiji os x obično se podudara s projekcijom srednjega meridijana područja preslikavanja, a os y s određenom okomicom na taj meridijan.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik