struna tražilica

image shadow

poslovna aktivnost

definicija
 

glavne prihodovno-proizvodne djelatnosti poduzeća i druge aktivnosti, osim ulagačkih ili financijskih aktivnosti

vrela
istovrijednice
 

engleski: operating activity

podređeni nazivi
 
novčani izdatak iz poslovnih aktivnosti, novčani primitak iz poslovnih aktivnosti, novčani tok iz poslovnih aktivnosti
napomena
 
Najčešći primjeri novčanih primitaka i izdataka iz poslovnih aktivnosti definirani Međunarodnim računovodstvenim standardom 7 jesu, primjerice, novčani primitci na osnovi prodaje robe ili pružanja usluga, novčani primitci od provizija, naknada, tantijema, novčani primitci od osiguravajućega društva, novčani izdatci dobavljačima za isporučenu robu ili usluge, novčani izdatci zaposlenima i za račun zaposlenih, novčani izdatci vezani uz plaćanje poreza, novčani izdatci za premije osiguranja i tomu sl.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja