struna tražilica

image shadow

poboljšanje temeljnoga tla

definicija
 

provođenje različitih tehnika poboljšanja geotehničkih svojstava tla kako bi se omogućila ili olakšala izgradnja objekta

istovrijednice
 

engleski: ground improvement

napomena
 
Tehnike poboljšanja mogu biti privremene ili trajne. U prvome slučaju učinci poboljšanja svojstava traju relativno kratko (obično samo u fazi izgradnje objekata, npr. zamrzavanje tla, sniženje razine podzemnih voda), dok u drugome slučaju učinci traju dulje (npr. injektiranje, armiranje, dinamičko zbijanje). Osnovni su koncepti poboljšanja svojstava tla dreniranje, zbijanje (povećanje gustoće), cementiranje (povezivanje čestica, npr. kod injektiranja), armiranje (geosintetici, sidra), sušenje te promjene temperature.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja