struna tražilica

image shadow

ploha

im. ž. jd.
definicija
 

skup točaka prostora čije su koordinate funkcije dvaju parametara u i v pretpostavljajući da te funkcije imaju derivacije do nekoga reda

istovrijednice
 

engleski: surface

njemački: Fläche

francuski: surface

napomena
 
Ako su u i v krivocrtne koordinate na plohi, onda se ploha može zadati jednadžbama x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v), koje se nazivaju parametarskim jednadžbama plohe. Na primjer, sfera se može zadati parametarskim jednadžbama x = Rcosφcosλ, y = Rcosφsinλ, z = Rsinφ, u kojima su φ geografska širina, a λ geografska dužina točke na sferi. Isključivanjem parametara φ i λ iz tih jednadžba dobije se poznata jednadžba sfere x²+y²+z² = R². Jednadžba plohe može se zadati i u drugim oblicima, npr. u obliku F(x,y,z) = 0 ili z = f (x,y).
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik