struna tražilica

image shadow

ploha referentnoga elipsoida

definicija
 

ploha prihvaćenoga Zemljina elipsoida na koju se svode rezultati geodetskih mjerenja i s pomoću koje se obavljaju geodetska računanja kada se ne može zanemariti zakrivljenost Zemlje

istovrijednice
 

engleski: reference surface

njemački: Bezugsfläche

francuski: surface de référence

napomena
 
Kako su rezultati geodetskih računanja s pomoću elipsoida matematička osnova u izradbi karata, ploha prihvaćenoga elipsoida ujedno je i ploha na koju se odnose svi podatci o kartama s obzirom na to da se ta ploha preslikava na ravninu.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik