struna tražilica

image shadow

pitagorska trojka

definicija
 

trojka prirodnih brojeva takva da je zbroj kvadrata dvaju od njih jednak kvadratu trećega

istovrijednice
 

engleski: Pythagorean triple

formula
 
$$a^2+b^2=c^2$$
napomena
 
Ako su $a,b,c$ prirodni brojevi u rastućemu poretku takvi da je $a^2+b^2=c^2$, onda kažemo da su oni pitagorska trojka brojeva. Nazivaju se tako jer zadovoljavaju jednadžbu iz Pitagorina poučka.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi