struna tražilica

image shadow

pilanska tehnologija drva

definicija
 

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem procesa proizvodnje piljenoga masivnog drva

istoznačnice
 

dopušteni naziv: pilanarstvo, pilanska prerada drva, pilanska obrada drva

istovrijednice
 

engleski: sawmilling, sawmilling technology

njemački: Sägewerkstechnik

napomena
 
Obradba drvne oblovine i drugih odgovarajućih oblika pilanske sirovine u različite vrste piljene građe obično se u odgovarajućim publikacijama razmatra sa stajališta obradbe sirovine u užemu smislu, zatim sa stajališta pilanskih i ostalih pogona i postrojenja, sa stajališta strojeva i uređaja koji se u toj obradi upotrebljavaju te odgovarajućih transportnih sredstava.
razredba
 

polje: drvna tehnologija
grana: drvno tehnološki procesi
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja