struna tražilica

image shadow

perspektivna azimutna projekcija

definicija
 

azimutna projekcija kod koje se Zemlja smatra kuglom i čije se točke sa sfere projiciraju na projekcijsku ravninu prema zakonima linearne perspektive, a ravnina projekcije okomita je na pravac koji spaja središte projekcije sa središtem sfere

istovrijednice
 

engleski: perspective azimuthal projection

razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik