struna tražilica

image shadow

permeacija

im. ž. jd.
definicija
 

proces kojim se kemikalija kreće kroz materijal na molekularnoj razini

vrela
istovrijednice
 

engleski: permeation

njemački: Permeation

francuski: perméation

napomena
 
Permeacija uključuje: sorpciju molekula kemikalije u dodirnu (vanjsku) površinu materijala, difuziju sorbiranih molekula u materijal i desorpciju molekula sa suprotne (unutarnje) površine materijala. Prilagođeno iz EN 374-1:1994 / prEN 374-1:1998, EN 374-3:1994 prEN 374-3:1998, EN 368:1992, EN 369:1993, EN 465:1999, EN 466-1:1999, prEN 466-2:1996, EN 465:1999, prEN 943-2:1996, prEN 943-1:1997.
razredba
 

polje: terminološke norme
projekt: Hrvatske norme (Hrvatski zavod za norme)