struna tražilica

image shadow

performativ

im. m. jd.
definicija
 

iskaz utemeljen na jezičnome djelovanju

istovrijednice
 

engleski: performative

njemački: Performativ

francuski: performatif

ruski: перформатив

podređeni nazivi
 
deklarativni performativ, eksplicitni performativ, implicitni performativ
napomena
 
U Austinovoj teoriji govornih činova performativ zauzima važno mjesto. Performativi su oni iskazi koji prouzročuju promjenu kakva društvenoga statusa, dakle označuju kakvu radnju ili promjenu stanja, pri čemu moraju biti zadovoljeni uvjeti prikladnosti kao što su okolnosti u kojima se performativ ostvaruje te osobe koje sudjeluju u performativu. Prototipni primjeri performativa jesu vjenčanje, krštenje ili imenovanje. Glavna sastavnica performativnih iskaza jesu performativni glagoli u usmenoj komunikaciji, npr. uzimam (na vjenčanju), krstim, proglašavam (proglašavam vas mužem i ženom), ali i pisani iskazi kao što su imenovanja, sudske odluke, rješenja i sl. također imaju obilježje performativa.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)