struna tražilica

image shadow

pasivno vremensko razgraničenje

definicija
 

vremensko razgraničenje koje predstavlja prijelazni oblik obveza

kontekst
 
Pored navedenih i najčešće zastupljenih pozicija u bilanci mogu se pojaviti i neke druge specifične pozicije kao što su dugoročna rezerviranja za rizike i troškove te obračunati troškovi i prihod budućeg razdoblja (u praksi poznatiji pod nazivom pasivna vremenska razgraničenja) itd.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: kvaziobveze

istovrijednice
 

engleski: accrued expenses and unearned revenues, accrued liabilities and deffered revenues

njemački: Passive Rechnungsabgrenzung

napomena
 
Pasivno vremensko razgraničenje uključuje odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova jesu troškovi koji su obračunati u određenome razdoblju za koje nisu pristigli svi računi koji potvrđuju njihov nastanak, a prihodi budućega razdoblja jesu prihodi koji su naplaćeni ili fakturirani u određenome obračunskom razdoblju i koji se odnose na sljedeće obračunsko razdoblje.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja