struna tražilica

image shadow

parcijalna derivacija

definicija
 

derivacija funkcije više varijabla po jednoj od tih varijabla, pri čemu se ostale varijable smatraju konstantnima

istovrijednice
 

engleski: partial derivative

simbol
 
$$\partial f\over \partial x_1$$
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi